MİT buna ne diyecek?

Usame Bin Ladin'in İstanbul'da ticaret yaptığını biliyor muydunuz? Hafta sonu medyaya sızan bir FBI raporu, Ladin'le ilgili bu Türkiye gerçeğini ortaya çıkardı

Aslında rapor, bir gazete nüshasından ibaret.Londra'da Arapça yayın yapan Kahire Gazetesi'nin muhabiri Roz El Yusuf, 1994 yılında yaptığı röportajda Ladin'in kendisine 'İstanbul'da ticaretle uğraştığını' aktardığını söylüyor.

El-Kaide liderinin nasıl ticaret yaptığına dair herhangi bir ifadenin bulunmadığı röportajda çok çarpıcı bir bölüm var. Ladin'in ağzından aktarıyorum:

"Sovyetler Birliği, Afganistan'ın başkenti Kabil'i işgal ettiğinde ben Türkiye'de kalıyordum. O zamanlar mücahitler, İstanbul'da bir kamp kuran CIA'in yardımıyla Afganistan'a gitmeye başlamıştı. Gönüllüler kampta kalıyor, ardından Afganistan'a doğru yola çıkıyordu."

CIA, Ronald Reagan'lı yıllarda, çeşitli ülkelerde yirmiden fazla gizli operasyon yaptı. Afganistan, bu operasyonların en büyüğüydü. Altı milyar dolar bütçeli operasyon, CIA tarihindeki en pahalı ve en kapsamlı harekat olma özelliğini halen koruyor.

Kızıl Ordu'ya karşı savaşacak herkesi silahlandıran CIA, Sovyetlerin itibarını sarsmak için bölgedeki aşırı fanatik Müslüman gruplara en modern silah teknolojilerini aktardı. O silahların namlularının daha sonra ABD'ye nasıl döndüğünü herkes biliyor!

CIA'in Afgan operasyonunun en kıdemlilerinden biri olan Şeyh Abdül Rahman, yıllar sonra karşımıza Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasındaki rolüyle çıktı mesela... Bu bahsi kapatıp, şimdi gelelim Usame Bin Ladin'in Türkiye'yi, özellikle de Türk istihbaratını yakından ilgilendiren sözlerine...

Ladin'in açıklamalarından CIA'in Türkiye'de kamp kurabilecek kadar etkin olduğunu bir kez daha görüyoruz. CIA'in bu etkinliğini, o yıllarda MİT'in üçüncü adamı olan Sebahattin Savaşman'ın anılarından da okumak mümkün: "Yapılan anlaşmalar ve teamül gereği Türkiye'de yakalanan bütün mülteciler, Amerikan gizli servislerine teslim edilirler. Bunların ön sorgulamaları memleketimizde yapıldıktan sonra mülteciyi kendi ülkelerine Amerikan gizli servisi götürür."

1977 yılında Amerika hesabına casusluk yaparken suçüstü yakalanan Sebahattin Savaşman'ın anlattıkları ile Usame Bin Ladin'in açıklamaları arasında örtüşen bir nokta var. O yıllarda patlak veren İran-Irak savaşından kaçan pek çok mülteci, kaçak yollarla Türkiye'ye geldi. Savaşman'ın anlattıklarından öğrendiğimize göre bu mültecilerden yakalananlar derhal CIA'e verildi.

Ladin'in açıklamaları ise bize, CIA'in bu mültecilerden gönüllü olanları Türkiye'de kurduğu kamptan, Rusya ile savaşmaları için Afganistan'a gönderdiğini gösteriyor. Organizasyona bakar mısınız!

Her ne kadar bugünün Türkiye'sinde aynı organizasyonun işletilmesi pek mümkün görünmese de, yıllar sonra ortaya çıkan bu tarihi gerçeğin akıllarda uyandırdığı bazı sorular var. CIA'in Türkiye'de, İncirlik üssü dışında bir kamp alanı var mı? MİT, Usame Bin Ladin'in Türkiye günlerine ilişkin bilgi sahibi mi?

Ve belki de en önemlisi... MİT ile CIA arasında hâlâ 'teamüllere' dayanan illegal bir bağ söz konusu mu? Bunların cevapsız kalacağını biliyorum ama en azından sorulabiliyor olmasını önemsiyorum.

Yaşadığımız ülkenin muz cumhuriyeti olmadığını hatırlatmak açısından...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !